Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Noworoczne Spotkanie JFTC

14 stycznia 2020 r. na zaproszenie Generała Dywizji Adama Joks, Dowódcy Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) Konsul Honorowy Republiki Słowackiej Wiesław Olszewski uczestniczył  w Noworocznyn Spotkaniu Noworocznym w siedzibie JFTC.