Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Posiedzenie Rady ds. Równego Traktowania

17 grudnia 2019 r.  posiedzenie Rady ds Równego Traktowania podczas którego rozmawiano o planach na przyszły rok  m.in o szkoleniach, o działaniach zmierzających do opracowania diagnozy zjawisk dot. nietolerancji i nierównego traktowania w Bydgoszczy, zapoznawaliśmy się z ideą dwóch ciekawych inicjatyw: Kartą Różnorodności oraz Samorządową Siecią dla Równości.