Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Życie i praca w Polsce

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach wśród zadań realizowanych w ramach projektu pozakonkursowego pn.: Praca z EURESem - Twoim sukcesem! współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  przetłumaczył i wydrukował broszury Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą "Życie i praca w Polsce" na 10 języków obcych obowiązujących na terenie UE przeznaczonych dla obcokrajowców planujących osiedlenie na terenie województwa śląskiego oraz Polaków powracających do kraju.  
Wersja w języku słowackim do pobrania tutaj.