Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Spotkanie z kadrą oficerską JFTC

09 lipca 2020 r. Minister Obrony Republiki Słowackiej Jarosłav Nad gościł w Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) NATO, gdzie służbę pełnią również słowaccy oficerowie.W planie wizyty było spotkanie z dowódcą JFTC gen. Adamem Joksem. Celem wizyty było zapoznanie się ze strukturą i funkcjonowaniem JFTC, a także innych jednostek NATO, które mają swoją siedzibę w Bydgoszczy.
Ministrowi towarzyszył JE Pan Andrej Droba Ambasador Republki Słowackiej w RP. 

Minister Obrony Republiki Słowackiej Jarosłav Nad oraz Konsul Honorowy Republik Słowackiej Wiesław Olszewski  JE Andrej Droba - Ambasador Republiki Słowackiej w RP, Minister Obrony Republiki Słowackiej Jarosłav Nad oraz Konsul Honorowy Republiki Słowackiej Wiesław Olszewski