Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Od Wyszehradu do Wyszehradu

Zapraszamy na otwarcie wystawy Od Wyszehradu do Wyszehradu oraz prezentację słowackich instrumentów ludowych w wykonaniu Drahomíra Daloša. Wydarzenie organizowane w ramach Miesiąca Kultury Słowackiej w Polsce pod patronatem Instytutu Słowackiego w Warszawie.