Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Spotkanie Konsulów Honorowych Republiki Słowackiej w Polsce

Dnia 20 listopada 2015 r. w Rezydencji Ambasadora Republiki Słowackiej w Warszawie odbyło się spotkanie, w którym na zaproszenie Ambasadora wzięli udział Konsulowie Honorowi Republiki Słowackiej w Polsce.

Wydarzenie zostało zorganizowane w związku z objęciem przez Jego Ekscelencję Dušana Krištofik stanowiska Ambasadora oraz zaczynającą się 1 lipca 2016 r. słowacką prezydencją w Radzie Unii Europejskiej.