Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Podpisanie umowy między Polską a Słowacją o uznawalności wykształcenia

16 marca 2016 roku wicepremier Jarosław Gowin i ambasador Słowacji Dušan Krištofik podpisali Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnym uznawaniu okresów studiów oraz równoważności dokumentów o wykształceniu i nadaniu stopni i tytułów uzyskanych w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Słowackiej, sporządzonej w Warszawie dnia 18 lipca 2005 r.

Niniejsza umowa będzie podstawą do wzajemnego uznawania okresów studiów i równoważności dokumentów o wykształceniu tj. świadectwa maturalne czy dyplomy ukończenia studiów wyższych. Na jej podstawie uznane zostaną również stopnie naukowe uzyskane w Polsce i na Słowacji do poziomu doktora.

Więcej informacji znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/nowe-zasady-uznawania-wyksztalcenia-zdobytego-na-slowacji.html 

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/nowe-zasady-uznawania-wyksztalcenia-zdobytego-na-slowacji.html