Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Prezydencja słowacka w Radzie UE: 1 lipca – 31 grudnia 2016

1 lipca 2016 r. Słowacja po raz pierwszy objęła przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Obowiązki te pełnić będzie do 31 grudnia 2016 r.

Podczas swojej Prezydencji Słowacja zamierza się kierować trzema nierozdzielnymi zasadami: osiągnąć wymierne efekty, przeciwdziałać rozdrobnieniu i skupić się na obywatelu.
Z kolei wśród najistotniejszych kwestii, na których skoncentruje się przez kolejnych 6 miesięcy, to: silna gospodarczo Europa, nowoczesny jednolity rynek, zrównoważona polityka migracyjna i azylowa oraz globalna i zaangażowana Europa.

Więcej informacji: http://sk16.eu/pl/