Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

U przyjaciół na Słowacji

Od 12 do 19 czerwca 2016 roku grupa 10 uczniów pod opieką Ewy Gordon i Franciszka Otto uczestniczy w międzynarodowej wymianie młodzieży z Uherskiego Hradiste w Czechach, Trenczyna na Słowacji oraz bydgoskiego Plastyka. Tym razem projekt realizowany jest w Trenczynie pod hasłem „NasTROJE”. Młodzież z zaprzyjaźnionych szkół tworzy sekwencje filmowe w malowniczym krajobrazie słowackich Moraw. Prace dotyczą działań w plenerze, których główną myślą przewodnią jest szeroko rozumiany land art. Oprócz zadania filmowego młodzież szkicuje oraz projektuje herby swoich zespołów. Projekt realizowany jest ze środków unijnych programu Erasmus + i pod patronatem Konsula Honorowego Słowacji w Bydgoszczy Wiesława Olszewskiego.