Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

XX Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży

XX Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży w Toruniu objęte  honorowym patronatem Konsula Honorowego Republiki Słowacji. Organizatorami byli: Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu przy współudziale: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz Urzędu Miasta Torunia. Na konkurs nadesłano 9616 prac z 40 krajów. Do zestawu wystawowego zakwalifikowano 848 prac z 31 krajów. Przyznano nagród i 40 wyróżnień indywidualnych, 3 nagrody dla instytucji za kolekcje prac.

Nagrodzone prace młodych artystów ze Słowacji: