Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

UMENIE znaczy SZTUKA

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu oraz Konsul Honorowy Republiki Słowackiej zapraszają  do obejrzenia wystawy UMENIE znaczy SZTUKA - prac dzieci z  podstawowych  artystycznych szkół na Słowacji.  
Kształtowanie artystyczne na Słowacji wyróżnia się wśród tego typu działań w innych krajach europejskich przede wszystkim specyficzną organizacją. W wielu słowackich miastach funkcjonują podstawowe szkoły artystyczne - zarówno państwowe jak i prywatne. Te prowadzące popołudniowe zajęcia pozalekcyjne szkoły są miejscem, gdzie dzieci i młodzież nie tylko spędzają pożytecznie czas, ale przede wszystkim mają możliwość rozwijania swoich zdolności. Ich program obejmuje muzykę, plastykę, teatr i literaturę oraz taniec.
​W ramach specjalności plastycznej uczniowie kształcą się w grupach, z nastawieniem na rozwój estetycznego rozumienia otaczającego świata poprzez grafikę, malarstwo i rzeźbę.
​Często mają okazje publicznego prezentowania swoich dokonań artystycznych, ponieważ dba się o współpracę szkół z instytucjami kultury w lokalnym środowisku. Niniejsza wystawa jest prezentacją ponad trzystu prac malarskich, rysunkowych i graficznych, których autorami są uczniowie podstawowych szkół artystycznych z Bratysławy i kilkunastu innych miejscowości Słowacji.