Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Steoreotypy Polsko-Słowackie

22 lutego br. o godz. 17.30 w Instytucie Słowackim w Warszawie wykład "Stereotypy Polsko-Słowackie"  wygłosił Dyrektor Centrum Partnerstwa Wschodniego WSG  prof. WSG dr Marek Chamot -  historyk, medioznawca, któremu towarzyszył Konsul Honorowy Republiki Słowackiej - prof. WSG dr inż. Wiesław Olszewski (na zdjęciu poniżej).