Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Wyrazy uznania z Instytutu Słowackiego w Warszawie

Dyrektor Instytutu Słowackiego Milan Novotný składa wyrazy uznania Konsulowi Honorowemu Republiki Słowackiej za wyjątkowe zaangażowanie we współpracę przy prezentacji słowackiej kultury i sztuki w Polsce.