Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Spišská Nová Ves​ - brama do Słowackiego Raju

26 marca 2019 roku w auli szkoły odbył się wernisaż wystawy słowackiej fotografii "Spišská Nová Ves​ - brama do Słowackiego Raju"

Od 2004 roku Zespół Szkół Plastycznych w Bydgoszczy  współpracuje ze szkołą plastyczną z Uherskie Hradiste w Czechach, a od 2011 roku  ze średnią szkołą plastyczną w Trenczynie na Słowacji. Partnerski program trójstronnej wymiany, dzięki bezpośrednim przyjacielskim kontaktom, odbywa się przez realizację różnych projektów tematycznych, prezentacji, pokazów i wykładów oraz działań plenerowych, jak również interdyscyplinarnych imprez towarzyszących. Mają też miejsce wspólne spotkania, wystawy i aukcje charytatywne na cele społeczne. Staramy się, by międzynarodowa wymiana miała istotny wkład w kształtowanie interkulturowe i integracyjne naszych szkół. Znaczące dla  współpracy jest wsparcie konsuli honorowych Czech i Słowacji oraz instytutów kultury obu krajów.
Wystawa prezentowana będzie do 10 kwietnia. Jej organizatorami są:  Instytut Słowacki w Warszawie, Konsul Honorowy Republiki Słowackiej Wiesław Olszewski oraz Zespół Szkół Plastycznych w  Bydgoszczy.

Galeria zdjęć z wernisażu wystawy - fot. J.Biela, J. Roszak i N.Wirkus